CAST

Albert Martinez bilang Dr. Manuel

Albert Martinez bilang Dr. Manuel

Maaga nang naulila, naabot niya ang tagumpay bilang isang doktor sa sariling sipag at determinasyon. Ngunit hinamon ang katatagan nang mamatay ang asawa. Sa kanyang paglayo ay makikilala niya si Lena na magbubukas muli ng kanyang puso sa pag-ibig.
JM De Guzman bilang Edong

JM De Guzman bilang Edong

Ang nagbabalik sa bakataang anyo ni Manuel matapos ang isang trahedya. Para makapiling muli ang mga mahal sa buhay, pumayag siya sa kasunduang hindi ipakilala ang totoong sarili sa at mabuhay bilang si Edong. Paano niya haharapin ang mga pagbabagong daratnan sa kanyang pagbabalik?
Yen Santos bilang Lena

Yen Santos bilang Lena

Namuhay ng simple at masaya sa isla. Positibo ang disposisyon, at tapat sa kanyang nararamdaman sa sarili at sa iba. Kaya nang hindi sinasadyang mapamahal kay Manuel ay wala siayng isaksayang oras para iparamdam ang kanyang tunay na pagmamahal, sa kabila ng pagitan ng kanilang mga edad at estado sa buhay.
Aaron Villaflor bilang Dr. Henry

Aaron Villaflor bilang Dr. Henry

Ang protegee ni Manuel na itinuring siyang higit pa sa kapatid. Adventure-seeker. Hindi siya tumitigil, at binibigay ang lahat hanggang makuha ang gusto. At hindi siya agad-agad tumatanggap ng pagkatalo. Kaya malaking pagsubok para sa kanya nang maging karibal sa pagmamahal ni Lena si Manuel.
Ana Capri bilang Aling Bebeng

Ana Capri bilang Aling Bebeng

Mapag-arugang ina ni Lena. Ang tanging nais para sa anak ay kaligayahan sa piling ng taong pinakamamahal.
Sue Ramirez bilang Kristel

Sue Ramirez bilang Kristel

Anak ni Carding na hindi sumusuko sa pag-asang magbabago pa ang ama.