Isang espesyal na 'thank you' ang ibinigay ni Jericho Rosales sa isang matapat at masayahing taxi driver

November 30, 2015 09:36PM

Related